Catenera KSB 6, KSB 8, KSB 12

Kluber Catenera KSB 6, KSB 8, KSB 12
smary adhezyjne i tłumiące

Klüber Catenera KSB to smary silnie adhezyjne dynamicznie średnie do ciężkich.

 • smary składają się z mieszanki oleju z węglowodorem syntetycznym, estremsmar-kluber-catenera-KSB.png
  i olejem parafinowym.
  Jako składnik nadający konsystencję jest stosowany krzemian
 • posiadają rejestrację NSF H1.
 • do zastosowań w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym do punktów
  smarowania, gdzie nie można wykluczyć technicznie nieuniknionego
  kontaktu z produktem.

 

Zastosowanie:

 • smary Kluber Catenera KSB są stosowane do miejsc tarcia, które wymagają wysokiego
  tłumienia mechanicznego i dobrej adhezji:
  – wolnobieżne łożyska toczne i ślizgowe
  – małe przekładnie, przekładnie tubusów
  – śruby pociągowe, okulary i lornetki

Zalety zastosowania:

 • zwiększenie komfortu użytkowników (wrażenia dotykowe) na elementach mechanicznych przez
  zamortyzowane smarem miejsca tarcia
 • optymalna funkcjonalność części konstrukcyjnej dzięki dobrej adhezji i utrzymywaniu się smaru
  w miejscu tarcia
Catenera KSB 6, KSB 8, KSB 12