Kluberalfa YM 3-30

Kluberalfa YM 3-30
chemicznie i termicznie stabilny olej smarowy

OLEJE SMAROWE

  • Klüberalfa YM 3-30 tworzy cienki film smarowy na stykach elektrycznych i                KLUBER AEROZOLE 3
    elementach z tworzyw sztucznych.

Zakres temperatur: -60/+100°C

 

Kluberalfa YM 3-30