Kluberbio M 72-82

Kluberbio M 72-82
biodegradowalny smar specjalny

Smar specjalny podlegający szybkiej degradacji biologicznej.Kluber Smary
Kluberbio M72-82 został opracowany specjalnie jako podlegający szybkiej
degradacji biologicznej, w pełni syntetyczny smar specjalny w klasie
zagrożenia wody 1 (WGK 1).

 

Zastosowanie:

 • należy preferować stosowanie Kluberbio M 72-82, gdy nie można wykluczyć
  skażenia gruntu lub wody. Szczególnie do stosowania:
  – w instalacjach uzdatniania wody, elektrowniach wodnych
  – w urządzeniach portowych i fabrykach papieru należy zalecać smarowanie nim łożysk tocznych
  i  łańcuchów, przegubów, napędów otwartych, lin, drążków i wieńców zębatych
 • do smarowania maszyn do obróbki drewna, maszyn budowlanych, maszyn do wiercenia tuneli,
  maszyn rolniczych, maszyn dla leśnictwa jak też podwozi samochodów ciężarowych
 • do maszyn i urządzeń pracujących na wolnym powietrzu jak pojazdy do transportu wody, rowery,
  kosiarki do trawy i podobne urządzenia.

Zalety zastosowania:

 • znakomita odporność na wodę i ochrona przed korozją
 • dobra zdolność przejmowania nacisków
 • wysoką odporność na starzenie się.

Zakres temperatur: -40°C do +140°C.

Kluberbio M 72-82