Kluberfood NH1 14-222

Kluberfood NH1 14-222
smar dla przemysłu spożywczego

SMARYKLUBER AEROZOLE 3

Klüberfood NH1 14-222 jest przeznaczony do zastosowań uniwersalnych.

Zakres temperatur: -30/+120°C  

 

Kluberfood NH1 14-222