Kluberpaste 46 MR 401

Kluberpaste 46 MR 401 pasta smarowa o jasnym kolorze do dużych nacisków

Kluberpaste 46 MR 401 to wieloprzeznaczeniowa pasta, którą możnaKluber Pasty obraz
stosować w szerokim zakresie temperatur.

 
Zastosowanie Kluberpaste 46 MR 401:

 • Klüberpaste 46 MR 401 sprawdziła się jako pasta montażowa
  do połączeń zamkniętych siłowo
 • jest doskonała do smarowania cienką warstewką wszelkich miejsc
  tarcia, które charakteryzują się:
  – obciążeniem bardzo wysokimi naciskami
  – niskimi prędkościami poślizgu
  – niskim zużyciem ściernym
  – drganiami ciernymi (stick-slip)
  – ruchami oscylacyjnymi
  – wibracjami i korozją cierną.

Zalety zastosowania Kluberpaste 46 MR 401:

 • Kluberpaste 46 MR 401 wykazuje bardzo dobrą zdolność przejmowania nacisków
 • wykazuje także neutralne zachowywanie się w stosunku do metali kolorowych, wielu
  tworzyw sztucznych i elastomerów.

Zakres temperatur: -40°C do +150°C.

Kluberpaste 46 MR 401