Klubersynth GHE 6-100, 6-460

Klubersynth GHE 6-100, 6-460
syntetyczne oleje przekładniowe

Oleje Klubersynth GHE 6 to oleje przekładniowe pracujące w obiegu zamkniętym.

 • oleje produkowane na bazie poliglikoliKluber Oleje
 • charakteryzują się wyjątkową odpornością  na starzenie i utlenianie
 • posiadają wysoką odporność na obciążenia niszczące.

 
Zastosowanie:

 • oleje Klubersynth GHE 6 opracowano specjalnie z przeznaczeniem do:
  – smarowania przekładni zębatych czołowych, stożkowych
  – przekładni obiegowych oraz ślimakowych
 • również do smarowania:
  – łożysk tocznych i ślizgowych oraz
  – wszelkich typów układów sprzężonych kół zębatych
 • oleje Klubersynth GHE 6 są olejami niemieszalnymi z olejami mineralnymi i węglowodorami
  syntetycznymi. Przed zmianą oleju należy oczyścić poszczególne punkty smarowania oraz przepłukać
  instalacje smarowania olejem Klubersynth GHE 6.

Zalety zastosowania:

 • syntetyczne oleje przekładniowe Klubersynth GHE 6 zapewniają znacznie dłuższą żywotność urządzeń
  niż oleje mineralne z uwagi na ich doskonałą odporność na starzenie się i utlenianie –
  – dzięki temu możliwe jest wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami konserwacyjnymi, a w niektórych
  przypadkach nawet jednokrotne smarowanie wystarczające na cały okres eksploatacji urządzenia
 • wysoka odporność oleju na obciążenia niszczące zapewnia dobrą ochronę węzłów tarcia przed
  zacieraniem, nawet w warunkach obciążeń granicznych
 • poliglikol, będący olejem bazowym, bardzo korzystnie wpływa na minimalizację oporów tarcia, co
  w efekcie ogranicza straty energii i poprawia efektywność pracy smarowanych elementów maszyny.
Klubersynth GHE 6-100, 6-460