Klubertop TG 05N

Klubertop TG 05N
termoutwardzalny lakier ślizgowy

Klubertop TG 05N  to nowa wysokowydajna powłoka związana.Kluber Powłoki

  • zapewnia znakomite smarowanie na sucho na cały okres eksploatacji
  • zawiera grafit, co pozwala na zachowanie małego współczynnika tarcia.

Temperatura pracy – do 300°C.

 

Klubertop TG 05N