Molybkombin UMF

Kluber Molybkombin UMF
syntetyczny olej smarowy

OLEJE SMAROWEKLUBER AEROZOLE 3

Kluber Molybkombin UMF to olej zawierający MoS2.

  • do wysoko obciążonych termicznie punktów smarowania
  • powyżej 180 °C smarowanie suche.

Zakres temperatur: -10/+450°C

 

Molybkombin UMF