Unimoly C 220

Kluber Unimoly C 220
smar zawierający zawiera MoS2

Kluber Unimoly C 220 to nieorganiczny smar, schnie na powietrzu.KLUBER AEROZOLE 3

  • smarowanie suche przy wysokim obciążeniu
  • lakier do docierania
  • zastosowania w warunkach próżni.

Zakres temperatur: -180/+450°C

 

Unimoly C 220