Gargoyle Arctic 155 C Heavy 300

Mobil Gargoyle Arctic 155, C Heavy, 300
oleje o niskiej temperaturze płynięcia

Produkty Mobil Gargoyle™ Arctic 155, C Heavy i 300 są wysoko wydajnymiMobil Oleje Sprężarkowe
olejami mineralnymi zaprojektowanymi z myślą o zastosowaniu w sprężarkach
chłodniczych.
Charakteryzują się one niskimi temperaturami płynięcia i doskonałą płynnością
przy niskich temperaturach wynikającą z faktu, że są one prawie całkowicie
wolne od parafiny.

 

Zastosowania:

• duże przemysłowe sprężarki tłokowe i rotacyjne
• zastosowania przemysłowe, takie jak zamrażanie żywności i zakłady przechowywania żywności
• chłodziarki okrętowe
• wykorzystywane przeważnie z amoniakowymi czynnikami chłodzącymi, ale także z wybranymi freonami

Zalety zastosowania:

  • niska temperatura płynięcia.
  • oleje te mają dobrą stabilność chemiczną
  • Mobil Gargoyle™ Arctic 155, C Heavy i 300 są kompatybilne ze wszystkimi czynnikami chłodniczymi,
    za wyjątkiem dwutlenku siarki
Gargoyle Arctic 155 C Heavy 300