Glygoyle 11 22 30

Mobil Glygoyle 11, 22, 30
oleje do pracy w najcięższych przemysłowych warunkach eksploatacyjnych

Oleje serii Mobil Glygoyle są wysokowydajnymi olejami na bazieMobil Oleje Obiegowe
poliglikoli alkilenowych (PAG), które zapewniają doskonałe smarowanie w:
– przekładniach, łożyskach i układach obiegowych
pracujących w warunkach temperatur ekstremalnych, którym nie mogłyby
sprostać oleje mineralne.

 

Zastosowania:

 • smarowanie kalandrów do produkcji tworzyw sztucznych pracujących pod dużym obciążeniem
 • łożyska maszyn papierniczych pracujące w wysokich temperaturach
 • przemysłowe przekładnie zamknięte – przekładnie zębate czołowe, stożkowe i ślimakowe
 • sprężarki tłokowe i rotacyjne do gazu ziemnego, CO2 i innych gazów technologicznych

Zalety zastosowania:

 • są one odporne na ścinanie i posiadają wysoki poziom odporności na degradację termiczną,
  utlenianie oraz tworzenie się szlamów i osadów.
 • zawierają one oryginalny pakiet dodatków uszlachetniających zwiększający poziom ochrony
  przeciwzużyciowej w warunkach ekstremalnych, ochrony przeciwkorozyjnej i przeciwrdzewnej oraz ochrony
  przeciw pienieniu
 • oleje Mobil Glygoyle 11,22, 30 mają bardzo wysokie wskaźniki lepkości,
  nie zawierają parafin, posiadają bardzo niskie temperatury płynięcia.
  Ich współczynniki tarcia i trakcji (np. dla niestandardowych powierzchni kontaktowych przekładni lub
  łożysk) są niższe, niż w przypadku olejów mineralnych.
 • te znakomite właściwości smarowania umożliwiają obniżenie temperatur eksploatacyjnych
  w wielu zastosowaniach.
 • produkty Glygoyle 11 ,22 i 30 od ponad 25 lat zapewniają doskonałą skuteczność w najcięższych przemysłowych warunkach eksploatacyjnych.Ich stosowanie zalecane jest przez wiodących producentów
  kalandrów do produkcji tworzyw sztucznych, łożysk maszyn papierniczych, sprężarek i przekładni.
  Produkty te są preferowane do pracy w ciężkich warunkach eksploatacyjnych.

Uwagi do zastosowania:
Oleje stworzone na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG) posiadają dzięki swojemu składowi doskonałe
własności smarne.

 • jednakże oleje te mają też ograniczenia pod względem kompatybilności:
  – z materiałami uszczelniającymi i powłokami,
  – z niektórymi rodzajami stopów metali lekkich
  – z innymi olejami.
  Przed użyciem oleju PAG należy skontaktować się z producentem sprzętu dla uzyskania wskazówek co
  do zastosowania oleju.
Glygoyle 11 22 30