Molykote 1102

Molykote 1102
smar do zaworów gazowych

Smar stały na bazie oleju mineralnego do instalacji gazowych.Molykote Smary

 • wysoka odporność na działanie wody, rozcieńczonych kwasów i wielu chemikaliów
 • dobra odporność na utlenianie
 • brak punktu kroplenia
 • kompatybilny ze wszelkiego rodzajami gazów – posiada dopuszczenia DVGW
  do kontaktu z gazem.

Zastosowanie:

 • Molykote 1102 stosuje się do wszelkiego rodzaju kurków i zaworów gazowych w instalacjach
  mieszkalnych i przemysłowych
  -do kurków gazowych, kranów, metalu, szkła, porcelany, plastiku.

Temperatura pracy:
– 0 do +160oC (max do +220oC)

Opakowania:
tuba: 25g
puszka: 1kg

 

Molykote 1102