Molykote 1122

Molykote 1122
smar syntetyczny zawierający stałe składniki smarne

Syntetyczny smar do łańcuchów i przekładni otwartych, sterylizatorów, lin napędów w piecach.

  • wysoka odporność ciśnieniowaMolykote Smary
  • smarowanie awaryjne
  • dobra ochrona przed zużyciem, ekstremalnie adhezyjny
  • nie wytapia się
  • odporny na działanie pary wodnej, roztworów kwasów i zasad.

Zastosowanie:

  • Molykote 1122 stosuje się do łańcuchów i przekładni otwartych
  • łańcuchy sterylizatorów, przekładnie napędów w piecach i suszarniach
  • łożyska ślizgowe w suszarniach oraz gładziarki, liny wciągarek.

Temperatura pracy:
– od +10 do +160°C.

Opakowania:
aerozol:   400 ml
pojemnik:  25 kg

 

Molykote 1122