Diala S3-ZX-IG

Shell Diala S3 ZX-IG
smar do zespołów elektrycznych

Zastosowanie:Shell Smary do Zespołów Elektrycznych
Shell Diala S3 ZX-I jest w pełni inhibitowanym olejem wykazującym doskonałe
właściwości antyutleniające oraz wydłużone czasy eksploatacji z możliwością
zastosowania w wysoko obciążonych aplikacjach.

Zalety zastosowania:

  • wykazuje bardzo wysoką stabilność oksydacyjną,
    doskonałe właściwości dielektryczneoraz niskotemperaturowe.

 

Diala S3-ZX-IG