Azolla NET HC

Total Azolla  NET HC
stosowana do mycia w roztworze z płynem hydraulicznym

 • Total Azolla NET HC jest stosowana do układów hydraulicznych i smarowychTOTAL OLEJE
  oraz jeśli zachodzi potrzeba:
  – również do układów olejów obróbkowych w stężeniu 5 %
  (lub większym, zależnie od stanu zabrudzenia układu)
  w mieszaninie z olejem z układu, przy najwyższej możliwej
  temperaturze stosowania (50 do 60°C), przez 48 h przed wymianą
 • przed napełnieniem układu nowym olejem, układ należy opróżnić i wymienić
  wkłady filtracyjne
 • Total Azolla NET HC może być również używana do zapobiegania
  gromadzeniu się zanieczyszczeń w układach hydraulicznych i smarowych,
  szczególnie podatnych na akumulację zanieczyszczeń
 • przy stałej zawartości w oleju, w stężeniu 1 %, układ zachowuje doskonałą czystość.

 

Azolla NET HC