BioAdhesiv Plus

Total BioAdhesiv Plus
biodegradowalny smar wapniowy

Doskonała adhezyjność i odporność na wodę.

 
Zastosowanie:

 • Total Bioadhesive Plus jest specjalnie przeznaczony do ochrony TOTAL produkt
  metalowych elementów w obecności wody (w tym wody morskiej)
 • smar ma zastosowanie w gospodarce morskiej i przy tamach,
  do smarowania i ochrony prowadnic, kabli metalowych,
  lin drucianych, wyciągarek, łańcuchów itp.
 • jest dostosowany do ochrony statycznej części zapasowych
 • jest odpowiedni do smarowania stratnego w miejscach podlegających
  ochronie środowiskowej.

Smar może być nanoszony ręcznie szczotką lub innym dostosowanym narzędziem.
Aby smarowanie i właściwości smaru były optymalne, należy zachować czystość narzędzi
do nanoszenia smaru.

Zalety:

 • smar Total Bioadhesive Plus jest nierozpuszczalny w wodzie, przez co ma wyróżniającą się
  odporność na wymywanie wodą
 • doskonałe właściwości antykorozyjne nawet w obecności wody morskiej
 • bardzo dobra adhezja do części metalowych
 • smar  nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za szkodliwe
  dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego
 • Bioadhesive Plus podlega ostatecznej biodegradacji (>60%, zgodnie z OECD 301 B).

Biodegradowalny smar wapniowy Total Bioadhesiv Plus –
spełnia specyfikacje międzynarodowe.

SPECYFIKACJE:

 • ISO 6743-9: L-XBBIA 1
 • DIN 51502: ME1E-20
BioAdhesiv Plus