Caloris 23

Total Caloris 23
wysokotemperaturowy smar bentonitowy

 
Zastosowanie:                        

 • Total Caloris służy do smarowania wolno poruszających się mechanizmówTOTAL produkt
  pracujących w bardzo wysokich temperaturach
 • można stosować do temperatury sięgającej 220 °C, pod warunkiem, że czas
  pracy w tej temperaturze jest krótkotrwały a urządzenie jest często
  smarowane
 • smar daje możliwość pracy w atmosferze korozyjnej, ponieważ jest odporny
  na działanie średnio alkalicznych i kwaśnych roztworów.

Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem.
Zaleca się stosować automatyczny system pompowania.
Przed zastosowaniem smaru, zaleca się umyć wszystkie elementy oraz unikać wszelkiego
mieszania/rozcieńczania smaru.

Zalety:

 • doskonała odporność na działanie wysokich temperatur
 • bardzo dobra stabilność mechaniczna
 • bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe
 • odporny na działanie słabych zasad i roztworów kwaśnych
 • Total Caloris 23 nie zawiera ołowiu oraz innych ciężkich metali uważanych za niebezpieczne
  dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Wysokotemperaturowy smar bentonitowy spełnia specyfikacje międzynarodowe.

SPECYFIKACJE:

 • ISO 6743-9: L-XAEEA 2/3
 • DIN 51502: M2/3P -15
Caloris 23