Caloris MS 23

Total Caloris MS 23
smar bentonitowy z disiarczkiem molibdenu.

Smar Total Caloris MS 23 ma zastosowanie do wysokich temperatur.

 
Zastosowanie:                

 • jest to smar do wolno poruszających się mechanizmów pracującychTOTAL produkt
  przy wysokich i powtarzających się obciążeniach udarowych
 • obecność disiarczku molibdenu gwarantuje dobre właściwości smarne przy
  zwiększonych obciążeniach, jak i przy przypadkowym przegrzaniu
 • smar do wysokich temperatur – wymaga częstego i regularnego smarowania
 • smar może pracować przez krótki okres czasu w temperaturach do 220°C
 • smar może pracować w atmosferze korozyjnej, ponieważ jest odporny na działanie
  słabych zasad i roztworów kwasów.

Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem.
Zaleca się stosować automatyczny system pompowania.
Przed zastosowaniem smaru zaleca się umyć wszystkie elementy oraz unikać wszelkiego mieszania/
/rozcieńczania go smarami konwencjonalnymi.

Zalety:

 • Total Caloris MS 23 zapewnia doskonałą stabilność mechaniczną
 • doskonała odporność na podwyższone i udarowe obciążenia wskutek obecności disiarczku molibdenu
 • bardzo dobre właściwości przeciwzużyciowe
 • odporny na roztwory kwasów i słabych zasad.

Smar bentonitowy z disiarczkiem molibdenu do wysokich temperatur spełnia specyfikacje międzynarodowe.

SPECYFIKACJE:

 • ISO 6743-9 : L-XAEEA 2/3
 • DIN 51502 : MF2/3P-15
Caloris MS 23