Ceran HVS

Total Ceran HVS
smar o wysokiej lepkości, o właściwościach EP

Total Ceran HVS to smar kompleksowy sulfonianu wapnia, odporny na działanie wody.

 
Zastosowanie: 

 • jest smarem przeznaczonym do pracy przy ekstremalnych naciskach,TOTAL produkt
  szczególnie dostosowanym do smarowania wolnoobrotowych łożysk w
  przemyśle stalowym pracujących w wysokich temperaturach i przy
  wysokich naciskach
 • jest również odpowiedni jako wielofunkcyjny smar EP do różnych zastosowań
  przemysłowych, gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą.

Podczas ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem.
Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu ładowania.

Zalety:

 • dzięki bardzo nowoczesnej formulacji i właściwościom, Total Ceran HVS spełnia najbardziej
  ostre wymagania przemysłowe ustalone przez producentów łożysk przemysłowych
 • doskonała stabilność termiczna. Odzyskuje swoją wyjściową teksturę po ochłodzeniu
  do temperatury otoczenia
 • wyróżniająca się zdolność do przenoszenia obciążeń dzięki naturalnym właściwościom EP
  i przeciwzużyciowym
 • niezwykła odporność na działanie wody, nie obserwuje się widocznych zmian konsystencji,
  gdy duża ilość wody przedostanie się do smaru
 • doskonałe właściwości antyutleniające i antykorozyjne wynikające z naturalnych
  właściwości sulfonianów wapnia, również w obecności wody morskiej
 • smar nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia
  ludzkiego i środowiska naturalnego.

Smar kompleksowy sulfonianu wapnia, o właściwościach EP, o wysokiej lepkości – Total Ceran HVS –
spełnia specyfikacje międzynarodowe.

SPECYFIKACJE:

 • ISO 6743-9: L-XBFHB 1/2
 • DIN 51 502: KP1/2R -25
Ceran HVS