Copal MS 2

Total Copal MS 2
smar kompleksowy glinowy, o właściwościach EP

Total Copal MS 2 to wysokotemperaturowy smar z dodatkiem disiarczku molibdenu.

 

Zastosowanie:

 • Copal MS 2 jest odpowiedni do smarowania granicznego przy wysokichTOTAL produkt
  naciskach i w wysokich temperaturach w sytuacji przypadkowego przegrzania
 • obecność disiarczku molibdenu będzie gwarantować dobre smarowanie
  i zapobiegnie zakleszczeniu lub zapieczeniu
 • szczególnie odpowiedni do różnorodnych zastosowań przemysłowych
  i budowlanych, gdzie występują trudne warunki pracy tj. duże naciski
  i wysokie temperatury.

Podczas ładowania smaru należy bezwzględnie unikać zanieczyszczenia go kurzem lub brudem.
Zaleca się stosowanie pneumatycznego systemu napełniania lub używanie wkładów (kartridże).

Zalety:

 • bardzo dobra odporność na wysokie naciski i powtarzalne obciążenia udarowe
 • doskonała stabilność termiczna i powrót do swojej konsystencji w temperaturze otoczenia
 • Total Copal MS 2 wykazuje bardzo dobrą odporność na obecność wody
 • bardzo dobra przyczepność do metali
 • doskonała pompowalność dzięki strukturze smaru
 • smar nie zwiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne
  dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

Wysokotemperaturowy, kompleksowy smar glinowy, o właściwościach EP – Total Copal MS 2 –
spełnia specyfikacje międzynarodowe.

SPECYFIKACJE:

 • ISO 6743-9: L-XBDEB 2
 • DIN 51502: KPF2N-20
Copal MS 2