Hydransafe FRS 32, 46

Total Hydransafe FRS 32, 46
trudnopalne ciecze hydrauliczne

Total Hydransafe FRS to trudnopalne ciecze na bazie estrów fosforanowych.

Zastosowanie:

 • hydrauliczne instalacje pracujące w bezpośrednim sąsiedztwieTOTAL OLEJE
  potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak gorące lub stopione metale
 • zastosowania wymagające stosowania bezpieczniejszych cieczy
  hydraulicznych, innych niż konwencjonalne oleje naftowe, takie jak:
  – huty stali, odlewnie, kopalnie węgla, elektrownie lub budynki żeglugi
 • zakres temperatur pracy:  -10 do +70°C
  (+150°C: górna granica temperaturowa dla krótkiego czasu pracy).

Total Hydransafe FRS spełnia specyfikacje międzynarodowe.

SPECYFIKACJE:

 • ISO 6743/4 HFDR
 • ISO 12922- HFDR
 • NFE 48-602/48-603-HFDR

 

Hydransafe FRS 32, 46