Olejowe nośniki ciepła TOTAL

Jarytherm BT 06

Jarytherm BT 06

Total Jarytherm BT 06 syntetyczny nośnik ciepła Total Jarytherm BT 06 to olej na bazie mieszaniny izomerów benzylo i dibenzylotoluenu…. Czytaj więcej

Jarytherm DBT

Jarytherm DBT

Total Jarytherm DBT syntetyczny nośnik ciepła Olej Total Jarytherm DBT to mieszanina izomerów dibenzylotoluenu. Zastosowanie: do temperatur pracy w masie… Czytaj więcej

Seriola 1510

Seriola 1510

Total Seriola 1510 nośnik ciepła na bazie mineralnej Zastosowanie: zastosowanie Total Seriola 1510 w ogrzewaniu domowym i przemysłowym  wytwarzanie pary… Czytaj więcej

Seriola 320

Seriola 320

Total Seriola 320 nośnik ciepła o bardzo wysokiej lepkości Total Seriola 320 to olej na inhibitowanej, mineralnej bazie olejowej. Zastosowanie:… Czytaj więcej

Seriola ETA 32, 100

Seriola ETA 32, 100

Total Seriola  ETA 32, 100 nośniki ciepła na bazie mineralnej Zastosowanie: zastosowanie Total Seriola ETA w ogrzewaniu domowym i przemysłowym … Czytaj więcej

Seriola QA 46

Seriola QA 46

Total Seriola QA 46 mineralny nośnik ciepła z inhibitorami Zastosowanie: Total Seriola QA 46 to ogrzewanie łaźni cieczowych oraz wszystkie… Czytaj więcej