Smary TOTAL

Ceran CA

Ceran CA

Total Ceran CA smar wysokotemperaturowy o właściwościach EP Total Ceran CA to smar kompleksowy sulfonianu wapnia, odporny na działanie wody…. Czytaj więcej

Ceran GEP

Ceran GEP

Total Ceran GEP smar wysokotemperaturowy, o właściwościach EP Total Ceran GEP to smar kompleksowy sulfonianu wapnia z dodatkiem stałych środków… Czytaj więcej

Ceran HVS

Ceran HVS

Total Ceran HVS smar o wysokiej lepkości, o właściwościach EP Total Ceran HVS to smar kompleksowy sulfonianu wapnia, odporny na… Czytaj więcej

Ceran LT

Ceran LT

Total Ceran LT syntetyczny niskotemperaturowy smar, właściwości EP Total Ceran LT to smar kompleksowy sulfonianu wapnia, odporny na działanie wody…. Czytaj więcej

Ceran MS

Ceran MS

Total Ceran MS smar wysokotemperaturowy , o właściwościach EP Total Ceran MS to smar kompleksowy sulfonianu wapnia z dodatkiem disiarczku… Czytaj więcej

Ceran ST 2

Ceran ST 2

Total Ceran ST 2 adhezyjny smar o właściwościach EP Total Ceran ST 2 to smar kompleksowy sulfonianu wapnia, odporny na… Czytaj więcej

Ceran XM 100

Ceran XM 100

Total Ceran XM 100 smar wysokotemperaturowy , właściwości EP Total Ceran XM 100 (dawny Total Ceran MM ) to kompleksowy… Czytaj więcej

Ceran XM 220

Ceran XM 220

Total Ceran XM 220 smar wysokotemperaturowy , właściwości EP Total Ceran XM 220 (dawny Total Ceran WR1, WR2) to kompleksowy… Czytaj więcej

Ceran XM 460

Ceran XM 460

Total Ceran XM 460 smar wysokotemperaturowy, właściwości EP Total Ceran XM 460 to kompleksowy smar sulfonianu wapnia(dawny Total Ceran HV,… Czytaj więcej

Ceran XS 320

Ceran XS 320

Total Ceran XS 320 niskotemperaturowy smar syntetyczny Total Ceran XS 320 to smar na bazie kompleksowego sulfonianu wapnia, o właściwościach… Czytaj więcej