Dobór odpowiedniego smaru do łożysk

Dobór odpowiedniego smaru do łożysk

Wybór właściwego smaru do łożyska zależy od kliku czynników.

Każdy rodzaj łożysk wymaga innego rodzaju smaru i odpowiedniego smarowania. Właściwie dobrany środek smarny usprawnia ich działanie, sprawia, że mogą pracować dłużej bez awarii, zmniejsza ryzyko uszkodzenia łożyska. Dobrze dobrany środek smarny chroni łożysko przed zanieczyszczeniami i korozją. Smar do łożysk zwiększa poślizg, a to wpływa na zmniejszenie siły tarcia.

Dobierając właściwy smar należy przede wszystkim wziąć pod uwagę

– miejsce jego aplikacji, typ łożyska, zakres temperatur pracy, obroty, obciążenie oraz warunki pracy.

To znaczy czy smar będzie narażony na kontakt z różnymi czynnikami zewnętrznymi (pył, woda, woda morska, różnego rodzaju ciecze itp.)

Smary używane do łożysk występują w wielu klasach konsystencji. Użyte do ich produkcji są różnego typu zagęszczacze, oleje bazowe, a także zawierają one różne dodatki stałe – np. dwusiarczek molibdenu.

Klasa konsystencji smaru jest bardzo ważna. Najczęściej stosowane smary, do pracy w normalnych warunkach eksploatacyjnych, mają klasę konsystencji NLGI 2.

Smary o niskiej konsystencji do łożysk tocznych, sklasyfikowane jako smary NLGI 1, należy stosować w niskich temperaturach otoczenia i w układach wykonujących ruchy oscylacyjne.

W przypadku dużych łożysk, łożyskowań na wale pionowym, wysokich temperatur otoczenia lub występowania drgań – zaleca się stosowanie smarów NLGI 3.

Duże znaczenie ma lepkość oleju użytego do produkcji smaru.

Smary oparte na olejach bazowych o niskiej lepkości znajdują zastosowanie tam, gdzie występują szybkie obroty, stosunkowo niska temperatura i niewielkie obciążenie.

Smary oparte na olejach bazowych o wysokiej lepkości stosowane są w warunkach dużych obciążeń, niewielkich obrotów oraz wysokiej temperatury.

W większości przypadków, do smarowania łożysk superprecyzyjnych występujących we wrzecionach obrabiarek wystarczające jest użycie smaru z bazowym olejem mineralnym i zagęszczaczem litowym. Smary te dobrze przylegają do powierzchni łożysk i mogą być stosowane w zakresie temperatur

od -30 do +110°C .

W przypadku wysokich prędkości roboczych i wysokich temperatur oraz wymogów dotyczących długiego okresu eksploatacyjnego, zalecane jest zastosowanie smaru na bazie oleju syntetycznego.

Znakomitym przykładem jest smar Isoflex Topas NB 152. Skład chemiczny smaru oparty jest na syntetycznym oleju węglowodorowym i kompleksowym mydle barowym. Ten rodzaj zagęszczacza, w odróżnieniu od innych, umożliwia dobre przenoszenie obciążeń, przy jednoczesnym zachowaniu odporności na wodę i inne media. Zakres temperatur roboczych od -50 do 150 °C.

W przypadku łożysk kulkowych skośnych wzdłużnych stosowanych w napędach śrubowych, zazwyczaj możliwe jest użycie smaru na bazie oleju estrowego lub mineralnego oraz zagęszczacza w postaci kompleksu wapnia.

W wypadku bardzo wysokich temperatur dobrze sprawdzają się smary polimocznikowe, przykładem jest Kluber Asonic HQ 72-102. Smar pracuje w temp. od -40 do +180 °C.

Gdy smar musi pracować w ekstremalnych temperaturach – stosuje się smary syntetyczne oparte na oleju perfluoropolieterowym (PFPE), a jako zagęszczacz zastosowany jest olej politetrafluoroetylenowy ( PTFE).

Smar Molykote HP 300 to znakomity przykład smaru fluorowego do ekstremalnych zastosowań.

Zakres temperatur pracy: stałe od -35 do +250°C, a krótkotrwale od -65 do +280°C.

W warunkach, w których woda może się przedostawać do łożyska, wymagane jest stosowanie smarów odpornych na wymywanie wodą, takich jak smary wapniowe lub kompleksowe wapniowe.

Na przykład smar Total BioMerkan RS jest odpowiedni do wielu zewnętrznych zastosowań, gdzie dochodzi do częstego kontaktu smaru z wodą. Przeznaczony jest do smarowania wolno obrotowych łożysk ślizgowych.

Smar do łożysk powinien mieć również podwyższone właściwości przeciwkorozyjne. Kompleksowe smary wapniowe łączą wiele zalet smarów opartych na innych zagęszczaczach. Mają bardzo dobre właściwości EP, mogą pracować w wysokich temperaturach, przy wysokich obciążeniach, nie powodują korozji, są odporne na działanie sił ścinających.

Oferujemy szeroki zakres smarów do łożysk.

Nasza firma dołoży wszelkich starań w optymalnym doborze smaru do Państwa aplikacji.

Postaramy się udzielić wyczerpującej odpowiedzi jaki smar zastosować. Prosimy o kontakt w przypadku pytań.

MAGROSS…
to nie tylko ssmarowanie…

1
z nami dobierzecie Państwo smar lub olej
2
zapewniamy odpowiedź na wszystkie zapytania ofertowe
3
odpowiadamy najszybciej, jak to możliwe
4
istniejemy długo, bo … wiemy dużo o smarach.