Wymagania stawiane smarom plastycznym. Klasa konsystencji smaru wg NLGI.

Wymagania stawiane smarom plastycznym. Klasa konsystencji smaru wg NLGI.

Smary plastyczne stanowią wyspecjalizowaną grupę środków smarowych, stosowanych w przypadkach, gdy istnieje potrzeba dobrego uszczelnienia węzła tarcia przed dostępem wody i zanieczyszczeń mechanicznych, a także wymóg dobrej przyczepności do powierzchni metalowych.

Zakres stosowania smarów jest szeroki i obejmuje:

  • łożyska toczne i ślizgowe (główna pod względem liczności grupa smarów)
  • nieuszczelnione przekładnie, przeguby
  • inne powierzchnie trące.

Smary aplikowane są do węzłów tarcia pracujących w zróżnicowanych warunkach i szerokim zakresie parametrów jakościowych:

  • w warunkach wysokich i niskich temperatur
  • wysokich prędkości obrotowych
  • zmiennych obciążeń.

Zróżnicowane warunki eksploatacji wymagają zastosowania szerokiego asortymentu produktów o różnym składzie chemicznym.

Ze względu na różnorodność zastosowań i warunków pracy, od smarów plastycznych wymaga się specjalnych właściwości.

 

Obszar wymagań

 Właściwości

Wysokie temperaturyMaksymalna stabilność termiczna
Minimalna lotność
Maksymalna lepkość
Niskie temperaturyBrak krystalizacji składników smaru
Minimalna lepkość
StarzenieMaksymalna odporność na utleniania
Trwałość struktur
KompatybilnośćBrak reakcji z metalami nieżelaznymi
Maksymalna kompatybilność z tworzywami sztucznymi
Brak mieszalności z innymi cieczami
Łatwość usuwania zanieczyszczeń stałych
Wydzielanie olejuOptymalne do wymagań wynikających z zastosowania
ToksycznośćBrak toksyczności
Maksymalna biodegradowalność
PrzyczepnośćOptymalna do wymagań wynikających z zastosowania
PłynnośćOptymalna tiksotropia, stosowna do wymagań wynikających z zastosowania
Maksymalna pompowalność
Odporność na obciążeniaOptymalna elastyczność, stosowna do wymagań wynikających z zastosowania
Optymalna grubość filmu smarującego
Dobre właściwości poślizgowe
ŚcinanieMaksymalna stabilność mechaniczna
Optymalny czas relaksacji, stosowny do wymagań wynikających z zastosowania
TarcieMinimalne lub optymalne, stosowne do wymagań wynikających z zastosowania
ZużycieMinimalne

Podstawowym parametrem, stosowanym do oceny przydatności smaru do określonych zastosowań, jest penetracja po ugniataniu lub krócej penetracja.
Badanie polega na pomiarze penetracji po 60 cyklach ugniatania, które jest cyklicznym ugniataniem smaru tłokiem o ruchu posuwisto-zwrotnym w specjalnym urządzeniu. Pomiar polegający na określeniu głębokości zanurzenia h w smarze stożka o ściśle znormalizowanym kształcie i określonej masie, w czasie pięciu sekund, jest najczęściej wykonywany w temperaturze 25°C.

Przykładowo, zakres penetracji 445…475 oznacza zanurzenie stożka pomiarowego po 5 sekundach, na głębokość h pomiędzy 44,5 a 47,5 milimetra.

Penetracja jest podstawą do powszechnie stosowanej na świecie klasyfikacji smarów plastycznych wg konsystencji NLGI, zaproponowanej przez Amerykański Instytut Smarów Plastycznych (National Lubricating Greases Institute).

Konsystencja jest miarą sztywności smaru plastycznego.
Właściwa konsystencja to taka, która sprawia, że smar pozostaje w łożysku, nie generując przy tym nadmiernego tarcia.

Klasyfikacja NLGI definiuje dziewięć stopni, z których każdy wiąże się z szeregiem ASTM.
Im smar bardziej miękki, tym niższe numeryczne oznaczenie odpowiadającej mu klasy. Smary łożyskowe zalicza się zwykle do klas NLGI 1, 2 i 3.

Klasyfikacja smarów plastycznych według klasy konsystencji NLGI

Klasa NLGIPrzenikanie według ASTM [10–1 mm]Wygląd w temperaturze pokojowej
000445–475bardzo płynny
00400–430płynny
0355–385półpłynny
1310–340bardzo miękki
2265–295miękki
3220–250umiarkowanie twardy
4175–205twardy
5130–160bardzo twardy
685-115ekstremalnie twardy

Klasy NLGI 000 do 1 są używane w zastosowaniach wymagających niskiej lepkości, na przykład w zamkniętych napędach zębatkowych pracujących z niską prędkością, otwarte przekładnie zębate oraz centralne układy smarowania.
Klasy NLGI 0, 1 i 2 są używane do przekładni zębatych o dużym obciążeniu.
Klasy NLGI od 1 do 3 często są używane w łożyskach tocznych.
Najczęściej występującą klasą wśród smarów są smary o klasie NLGI 2.

Należy pamiętać, że parametr NLGI jest tylko jednym z wielu parametrów decydujących o jakości smaru i możliwości jego aplikacji do danego zastosowania.

Oferujemy smary o wszystkich klasach lepkości.
Prosimy zapoznać się z naszą ofertą smarów do łożysk i uniwersalnego zastosowania w klasie NLGI 2
Przykłady to:
OKS 402 – smar uniwersalny do smarowania normalnie obciążonych elementów maszyn,
Kluber Isoflex LDS 18 Special A -smar do łożysk wysokoobrotowych do smarowania na okres żywotności w małych silnikach, wentylatorach i pompach.
SKF LGMT 2 – smar ogólnego zastosowania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych.
MOLYKOTE Longterm 2 Plus – smar mineralny zawierający MOS2 i dodatki EP, do ekstremalnych obciążeń, zwłaszcza tam, gdzie występuje zwiększone ryzyko korozji ciernej.

Mamy w ofercie smary w klasie lepkości NLGI 1, które mogą być przepompowane we wszystkich powszechnych układach smarowania – to Kluber Stabutherm GH 461.
Również wielofunkcyjne smary płynne do smarowania o długookresowym działaniu

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

MAGROSS…
to nie tylko ssmarowanie…

1
z nami dobierzecie Państwo smar lub olej
2
zapewniamy odpowiedź na wszystkie zapytania ofertowe
3
odpowiadamy najszybciej, jak to możliwe
4
istniejemy długo, bo … wiemy dużo o smarach.